فرم ثبت نام

نخستین نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل ایران/کیش(8 الی 10 اسفند 1402)

این شرکت واردات از کشورهای خارجی با نمایندگی شرکت خارجی:
زمینه فعالیت مشارکت کننده :
نوع غرفه :
تمایل خود را درخصوص حضور در کارگاههای آموزشی ذیل اعلام نمایید.