تماس با ما

نشانی
تهران، خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان عربعلی(نوبخت)، خیابان ششم شماره ۳۸ ،طبقه دوم. کدپستی: ۱۵۵۷۶۴۳۴۱۳

تلفن

۹۸۹۱۰-۹۱۰۰-۹۲۸+

98-۲۱-۴۲۵۹۷+َ

نمابر:

98-۲۱-۸۸۷۶۹۰۵۹+

ایمیل
pmt@pmt-co.biz

تماس با ما

"الزامی" indicates required fields